Hakkımızda

Hakkımızda

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Kömür işletmeciliğine başlandığı 1848'den bugüne kadar 400 milyon tonu aşan taş kömürü üretilen havzada, Türkiye taşkömürü ile birlikte, özel firmaların açtıkları galerilerde kömür üretimi yapılmaya devam edilmektedir.

Yer altında kömür çıkartmak için çalışan madenciler, 166 yıllık kömür kentini farklı kılan en temel özelliği ile öne çıkmaktadır.

Havzada tespit edilen 1 milyar 310 milyon ton taş kömürü rezervi düşünüldüğünde kentin altının daha uzun yıllar kazılmaya devam edilmesi bekleniyor.

Jeolojik şartların ağırlığı nedeniyle yakın bir tarihe kadar beden gücüyle kömür çıkarılmaktadır. Bu durum işletmelerin ekonomik verimliliğini düşürmektedir.  

Üretiminde güncel teknolojilerin maden işletmeciliğinde uygulanarak üretim verimliliğinin artırılması ve güvenli çalışma ortamının sağlanması gereklidir.

Bölgenin maden makinaları üretimi ile ilgili deneyimleri uzun bir geçmişe dayanmaktadır ancak bölgemizdeki maden makinaları sektörü kararlı bir gelişme çizgisi gösterememiştir. Yeraltı madenciliğinde teknoloji kullanımı istenilen düzeyin altındadır ve genel olarak ithalata dayalıdır.

Bu bakımdan kurulmuş olan Merkezimizle,

  • Madencilik endüstrisine ait temel konularda kamu politikalarına etkide bulunmak,
  • Madencilik ve Maden Makinaları sektörüne, ilgili kanunlar, yönetmelikler, mevzuatlar ve ihtiyaç duyulan konularda bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.
  • Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının ülke ekonomisine en ekonomik şekilde kazandırılabilmesi için İşçi Sağlığı ve Güvenliğini de önceleyerek, Maden Makinaları tasarlamak, geliştirmek, iyileştirmek, üretime danışmanlık hizmetleri vermek.
  • Sertifikalı üretilmesi gereken Maden Makinaları için gerekli sertifikalandırma süreçlerinde danışmanlık yapmak, akredite kurum olarak sertifika vermek.
  • Muayene ve test laboratuvarları ile sektörün ve piyasanın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak.
  • Maden işletmelerinin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından makine ve ekipmanların yerinde emniyet testlerinin yapılması ve raporlanması hizmetlerinin verilmesi hedeflenmiştir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin